Buurtschap Crailo

Onderstaand vindt u de ingestuurde stukken van SNLG naar aanleiding van het ontwerpbestemmingplan Crailo:

A. Ingestuurde stukken naar de raden van Gooise Meren, Laren en Hilversum inzake Crailo:

 1. Zienswijze SNLG tegen ontwerpbestemmingsplan Crailo, ter inzage gelegd 14 januari 2021_plus_bijlagen
 2. Samenvatting van de zienswijze van de SNLG van 23 februari 2021 over het Ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo
 3. Tweede brief SNLG inzake Buurtschap Crailo 02-03-2021
 4. Derde brief SNLG inzake Buurtschap Crailo, MER 22-03-2021
 5. Vierde brief SNLG inzake Buurtschap Crailo 24-05-2021
 6. Vijfde brief van SNLG aan de raad en B&W van Gooise Meren, Hilversum en Laren, tevens aan GEM en aan Commissie voor de MER
 7. Zesde brief van SNLG inzake Ontw.bp. Buurtschap Crailo 2021 commentaar op Reactienota van 12 april 2021
 8. Zevende brief inzake Buurtschap Crailo
 9. Achtste brief van SNLG Geen dogmas maar dringende adviezen van de SNLG door Mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers 22 juni 2021 vergadering Commissie Ruimte en Infrastructuur 
 10. Negende brief van SNLG 30 juni 2021, inspraakpapier van de SNLG, Raad Hilversum; best.plan Crailo 2021
 11. Tiende brief SNLG-SPOED i.v.m. besluitvorming op 30 juni 2021
 12. Elfde brief SNLG, 1 juli 2021 naar aanleiding van de vergadering van de commissie van de raad van de gemeente Hilversum over beeldvorming Ontw.bestemmingsplan Buurtschap Crailo, wo.30 juni 2021
 13. Twaalde brief, In het project Bestemmingsplannen Buurtschap Crailo blijkt de Commissie voor de m.e.r. machteloos te staan bij het negeren door het bevoegde gezag van de drie gemeenten van de adviezen van de Commissie in haar Toetsingsadvies van 16 maart 2021. 
 14. 06-07-2021 dertiende brief SNLG naar aanleiding van krantenartikel Gooi en Eemlander en rapport Tauw 

B. Diverse Ingestuurde stukken/ onderzoeken inzake Crailo:

 1. Bezwaarschrift van de SNLG inzake Besluit in primo van de raad van de gemeente Laren van 30 juni,……..8 juli 2021
 2. Over het in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van _20210712_0001
 3. Beroepschrift tevens Verzoek voorlopige voorziening inzake bestemmingsplan Buurtschap Crailo_2020-Crailo-XII-50
 4. 2020-Crailo-XIII-42, 27 september 2021, Verslag Dassenonderzoek 25 sept.2021, voormalig defensieterrein Crailo, Mr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers
 5. Brief aan bewoners Crailo ivm uitspraak 31 december 2021
 6. Reactie SNLG op GNR Gooi en Eemlander 18 oktober
 7. SNLG aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 20 augustus 2022 heropening AZC Crailo
 8. Crailo 4 oktober 2022 bezwaarschrift SNLG ontheffingsbesluit GS Noord-Holland 23 aug. 2022 (002)

C. Ingestuurde stukken aan de Raad van State:

 1. 1ste brief nog in te voegen
 2. SNLG, 1 oktober 2021, Crailo, tweede brief aan Raad van State, 2020-Crailo-XIII-50, 49
 3. SNLG derde brief aan Raad van State 1 oktober 2021 dassenonderzoek van 25 september 2021
 4. SNLG vierde brief aan ABRvS _Uittreksel_KVK_SNLG_23feb21
 5. SNLG, vijfde brief aan ABRvS, 25 oktober 2021
 6. SNLG zesde brief aan ABRvS Crailo 10 november 2021 bodemonderzoek Tauw 2014
 7. SNLG zevende brief aan ABRvS 7 december 2021 2020-Crailo-XV-24 reactie op drie beroepen en op verweerschrift
 8. Aandachtspunten pleidooi SNLG van dindsdag 14 december 2021 VoVo ABRvS best.plan Buurtschap Crailo
 9. Crailo achtste brief aan ABRvS 28 januari 2022 2020-Crailo-XX-8
 10. Crailo 9de brief aan ABRvS 31 maart 2022
 11. Crailo tiende brief aan ABRvS van 1 april 2022 rapport van SDWUG
 12. Crailo_elfde_brief_3_april_22_2020-Crailo-XX-42_reduced
  opmerking: complete studie van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi na opgevraagd worden bij het bestuur info@snlg.nl
 13. Crailo_twaalfde_brief_03_April_22_kenmerk_2020-Crailo-XX-43
 14. Crailo_dertiende_brief_03_April_22_kenmerk_2020-Crailo-XX-46
 15. Crailo pleitaantekeningen P. Bogaers 5 april 2022
 16. Crailo, 14de brief aan Raad van State, donderdag 8 september 2022
 17. Pleitaantekeningen vrijdag 23 september 2022 ABRvS door SNLG P. Bogaers Buurtschap Crailo-definitief
 18. Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2023:425, (ABRvS, 01-02-2023, nr. 202106135/1/R1, 202106138/1/R1 en 202106201/1/R1)
 19. Beslissing_op_bezwaar_van_GS_Noord-Holland_over_ontheffing_Wnb_2020-Crailo XXIV-6, 6 februari 2023_20230209
 20. Verslag_Hoor_en_Adviescommissie_Noord-Holland_08dec2022 – 2020-Crailo XXIV-7, 8 december 2022_20230209_0001
 21. Advies aan gedeputeerde zaken van 08 december 2022 betreffende buurtschap Crailo (verdeeld in twee files)
  Deel 1 van 2 Advies_aan_Gedeputeerde_Staten_8dec2022_2020-Crailo-XXIV-8, 8 december2022 Advies aan GS Prov.N-H_20230209-deel1-2
  Deel 2 van 2 Advies_aan_Gedeputeerde_Staten_8dec2022_2020-Crailo-XXIV-8, 8 december2022 Advies aan GS Prov.N-H_20230209-deel2-2

add 7&14:
Met betrekking tot de zevende brief, elfde brief en de veertiende brief, de complete brief inclusief bijlages kan op verzoek toegestuurd worden, stuurt u een mail naar info@snlg.nl

Ga naar pagina “Gebruikte referentie stukken

Terug naar de keuze pagina