Bestuursleden nemen afscheid

Per 31 december 2023 hebben wij afscheid genomen van onze bestuursleden: de heer P. Bogaers mevrouw C. Bogaers de heer A. Bijlard Wij willen hun danken voor alles wat we met elkaar bereikt hebben en de tomeloze inzet voor onze stichting.

Lees meer

Boek uit: Wij zagen de tak af waarop wij zitten

Onze heer Pieter Bogaers heeft het boek geschreven: WIJ ZAGEN DE TAK AF  WAAROP WIJ ZITTEN de teloorgang van de natuur door de rechtsstaat  P.B.Ph.M.  Bogaers (1951), oud-advocaat bestuursrecht, bioloog en onderzoeker: “Het bestemmingsplan Buurtschap Crailo is er in...

Lees meer

De Wet natuurbescherming beschermt de natuur niet

SNLG maakt studie van de Wet natuurbescherming en alle inbreuken op bescherming van de natuur die deze wet mogelijk maakt. Dit is te herleiden tot de Habitatrichtlijn van de Europese Unie uit 1992. U kunt hier meer over vinden op onze pagina: De Wet natuurbescherming...

Lees meer
Interview met bioloog Ad Bijlard SNLG

Interview met bioloog Ad Bijlard SNLG

Op 11 maart j.l. werd bioloog Ad Bijlard SNLG geinterviewd door Marjolein Vos van de Gooi en Eemlander. Het artikel werd gepubliceerd van maandag 13 maart 23 en kunt u hieronder lezen. Gooi-en-Eemlander-Maandag_13_Maart_23_Interview_met...

Lees meer

Dossiers Actuele locaties

Neem contact met ons op

Word donateur

De Stichting (SNLG) 

De SNLG komt voort uit grote verontrusting, waardoor wij in 2000 ons gedwongen zagen de SBGH (Stichting Behoud Gooise Heide ) op te richten.
Met behulp van de SBGH en de gemeente Bussum, VVG, GNR en burgers uit het hele Gooi kon de weg over de hei ten zuiden van Bussum worden tegengehouden.

Een aantal leden van de SBGH heeft deze groep verlaten. Zij wilden meer onderzoek doen naar de oorzaken van natuurvernietiging in het Gooi.
Daarom hebben wij op 23 februari 2021, samen met andere onderzoekers, de Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG) opgericht.

De SNLG is geen actiegroep, maar een groep waarbij onderzoek naar de feiten bij milieuconflicten centraal staat.  Problemen op het gebied van natuur, landschap en milieu komen niet uit de lucht vallen. Voorgenomen plannen van overheden blijken te vaak ondoordacht te zijn vanuit economische belangen. De bescherming van natuur , landschap en milieu delft daarbij te dikwijls het onderspit. Er zijn geen win-win situaties.

word vrijwilliger

Bedreigingen  voor natuur en landschap van het Gooi

 

van binnenuit en van buitenaf!

Tal van Ruimtelijke claims

In de afgelopen 20 jaar zijn de bedreigingen  voor natuur en landschap van het Gooi van binnenuit en van buitenaf alleen maar groter geworden. Tal van ruimtelijke claims worden op de natuur en landschap van het Gooi gelegd. Deze claims dienen niet het belang van natuur en landschap. De problemen zijn van zeer complexe aard en zijn vaak met geheimzinnigheid en geheimhouding omgeven.

SNLG streeft ernaar, binnen onze mogelijkheden, concrete voornemens van overheden waarbij  natuur en landschap dreigen te worden aangetast, bestuurlijk-juridisch en landschappelijk-biologisch te onderzoeken en te doorgronden.  Uitwisseling van kennis en ervaring met andere (natuur)organisaties en verontruste medeburgers staat bij ons voorop. Het kennis-potentieel van burgers blijkt te vaak niet te worden benut door natuurorganisaties en door actiegroepen.

Biologie en recht zijn voor de SNLG instrumenten om het overheidsbeleid te doorgronden en te ontzenuwen. Op basis van deze kennis heeft de SNLG zich tot taak gesteld vernietiging  en vernieling  van onze natuur en landschap te bestrijden. Wij doen dat in volledige onafhankelijkheid.

Bestuur SNLG

Mw. C. Bosmann, voorzitter
Dhr. P.B.Ph.M. Bogaers, secretaris, vice-voorzitter
Dhr. N.P.Engelberts, Penningmeester
Dhr. A.F. Bijlard, algemeen bestuurslid,
Mw C.B.G.M. Bogaers, algemeen bestuurslid
Dhr. J.M. Oude Essink, algemeen bestuurslid

Adres Secretariaat: Barbaragaarde 3,
1403 JK Bussum (gem. Gooise Meren), telefoon: 035-6935209
info@snlg.nl
KVK: 81984367

IBAN: NL81 INGB 0008 9442 90 t.n.v. Stg Natuur en Landschap het Gooi te Bussum

 

STEUN DE SNLG

BETROKKEN?

Steun dan de SNLG

Maak uw donatie over op IBAN:

NL81 INGB 0008 9442 90 t.n.v.
Stg Natuur en Landschap het Gooi te Bussum

 

STICHTING NATUUR EN LANDSCHAP HET GOOI

Neem contact met ons op